คำแปล semester แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ semester อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

semester แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. semester [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาคการศึกษา
Synonym : term, season
คำที่เกี่ยวข้อง : ภาคเรียน, ภาคการเรียน, เทอม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does semester mean?
The meaning of semester .
1. semester [noun]
Definition : one of two divisions of an academic year

2. semester [noun]
Definition : half a year
a period of 6 months


ETdict.com, Copyright ©