คำแปล senior แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ senior อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

senior แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. senior [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อาวุโส
Synonym : elder, older
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่

2. senior [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้มีอาวุโสกว่า
Synonym : elder, master, superior
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ที่มีอายุมากกว่า

3. senior [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does senior mean?
The meaning of senior .
1. senior [noun]
Definition : an undergraduate student during the year preceding graduation

2. senior [noun]
Definition : a person who is older than you are
Synonym : elder

3. senior [adjective]
Definition : older
higher in rank
longer in length of tenure or service
ตัวอย่างประโยค
Senior officer.

4. senior [adjective]
Definition : used of the fourth and final year in United States high school or college
Synonym : fourth-year
ตัวอย่างประโยค
The senior prom.

5. senior [adjective]
Definition : advanced in years
(`aged' is pronounced as two syllables)
Synonym : aged, elderly, older
ตัวอย่างประโยค
Aged members of the society.
Elderly residents could remember the construction of the first skyscraper.
Senior citizen.


ETdict.com, Copyright ©