คำแปล sent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

sent (verb) : send
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send

2. sent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sent mean?
The meaning of sent .
1. sent [noun]
Definition : 100 senti equal 1 kroon in Estonia

2. sent [adjective]
Definition : caused or enabled to go or be conveyed or transmitted


ETdict.com, Copyright ©