คำแปล seriously แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ seriously อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

seriously แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. seriously [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างจริงจัง
Synonym : earnestly, sincerely
Antonym : thoughtlessly
คำที่เกี่ยวข้อง : จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน

2. seriously [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างร้ายแรง
Synonym : dangerously, perilously, threateningly
Antonym : safely,solemnly
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างสาหัส


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does seriously mean?
The meaning of seriously .
1. seriously [adverb]
Definition : in a serious manner
Synonym : earnestly, in earnest
ตัวอย่างประโยค
Talking earnestly with his son.
She started studying snakes in earnest.
A play dealing seriously with the question of divorce.

2. seriously [adverb]
Definition : to a severe or serious degree
Synonym : badly, gravely, severely
ตัวอย่างประโยค
Fingers so badly frozen they had to be amputated.
Badly injured.
A severely impaired heart.
Is gravely ill.
Was seriously ill.


ETdict.com, Copyright ©