คำแปล serum แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ serum อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

serum แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. serum [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ซีรั่ม
Synonym : antitoxin, immunotoxin, blood serum, plasma
คำที่เกี่ยวข้อง : เซรุ่ม, ของเหลวสีเหลืองอ่อนใสที่แยกออกจากเลือดที่จับเป็นก้อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does serum mean?
The meaning of serum .
1. serum [noun]
Definition : an amber, watery fluid, rich in proteins, that separates out when blood coagulates
Synonym : blood serum


ETdict.com, Copyright ©