คำแปล server แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ server อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

server แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. server [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้รับใช้
Synonym : waiter, waitress
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย

2. server [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้เสิร์ฟลูก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does server mean?
The meaning of server .
1. server [noun]
Definition : a person whose occupation is to serve at table (as in a restaurant)
Synonym : waiter

2. server [noun]
Definition : (court games) the player who serves to start a point

3. server [noun]
Definition : (computer science) a computer that provides client stations with access to files and printers as shared resources to a computer network
Synonym : host

4. server [noun]
Definition : utensil used in serving food or drink


ETdict.com, Copyright ©