คำแปล shank แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shank อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shank แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shank [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่แคบยาว
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่มีลักษณะเป็นก้านยาว, ก้าน, ก้านสมอ

2. shank [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขา (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : foreleg
คำที่เกี่ยวข้อง : กระดูกหน้าแข้ง, หน้าแข้ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shank mean?
The meaning of shank .
1. shank [noun]
Definition : a cut of meat (beef or veal or mutton or lamb) from the upper part of the leg

2. shank [noun]
Definition : the part of the human leg between the knee and the ankle

3. shank [noun]
Definition : cylinder forming a long narrow part of something
Synonym : stem

4. shank [noun]
Definition : cylinder forming the part of a bolt between the thread and the head

5. shank [noun]
Definition : cylinder forming the part of a bit by which it is held in the drill

6. shank [noun]
Definition : the narrow part of the shoe connecting the heel and the wide part of the sole
Synonym : waist

7. shank [noun]
Definition : lower part of the leg extending from the hock to the fetlock in hoofed mammals
Synonym : cannon

8. shank [noun]
Definition : a poor golf stroke in which the heel of the club hits the ball

9. shank [verb]
Definition : hit (a golf ball) with the heel of a club, causing the ball to veer in the wrong direction


ETdict.com, Copyright ©