คำแปล shoe แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shoe อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shoe แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shoe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รองเท้า
Synonym : footwear, foot covering

2. shoe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เกือกม้า
Synonym : horseshoe

3. shoe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปลอก

4. shoe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ก้านห้ามล้อ

5. shoe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สวมรองเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้

6. shoe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สวมปลอก
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่ปลอกหุ้ม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shoe mean?
The meaning of shoe .
1. shoe [noun]
Definition : footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material

2. shoe [noun]
Definition : (card games) a case from which playing cards are dealt one at a time

3. shoe [noun]
Definition : U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof
Synonym : horseshoe

4. shoe [noun]
Definition : a restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation
Synonym : brake shoe, skid

5. shoe [verb]
Definition : furnish with shoes
ตัวอย่างประโยค
The children were well shoed.


ETdict.com, Copyright ©