คำแปล shortage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shortage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shortage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shortage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความขาดแคลน
Synonym : deficiency, deficit, inadequacy
Antonym : adequacy,sufficiency
คำที่เกี่ยวข้อง : ความขัดสน, ความอัตคัด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shortage mean?
The meaning of shortage .
1. shortage [noun]
Definition : the property of being an amount by which something is less than expected or required
Synonym : deficit, shortfall
ตัวอย่างประโยค
New blood vessels bud out from the already dilated vascular bed to make up the nutritional deficit.

2. shortage [noun]
Definition : an acute insufficiency
Synonym : dearth, famine


ETdict.com, Copyright ©