คำแปล shrink-wrap แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shrink-wrap อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shrink-wrap แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term shrink-wrap was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shrink-wrap mean?
The meaning of shrink-wrap .
1. shrink-wrap [noun]
Definition : the clinging transparent plastic film that is used to shrinkwrap something
Synonym : shrink-wrap

2. shrinkwrap [verb]
Definition : wrap something tightly with heated plastic that shrinks upon cooling
Synonym : shrinkwrap
ตัวอย่างประโยค
Shrinkwrap the CDs.


ETdict.com, Copyright ©