คำแปล sign up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sign up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sign up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sign up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เซ็นชื่อเข้า
Synonym : join up, sign on
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงชื่อเข้าร่วม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sign up mean?
The meaning of sign up .
1. sign up [verb]
Definition : engage by written agreement
Synonym : contract, sign, sign on
ตัวอย่างประโยค
They signed two new pitchers for the next season.

2. sign up [verb]
Definition : join a club, an activity, etc. with the intention to join or participate,
ตัวอย่างประโยค
Sign up for yoga classes.


ETdict.com, Copyright ©