คำแปล signage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ signage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

signage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term signage was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does signage mean?
The meaning of signage .
1. signage [noun]
Definition : signs collectively (especially commercial signs or posters)
ตัวอย่างประโยค
There will be signage displayed at each post.


ETdict.com, Copyright ©