คำแปล since แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ since อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

since แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. since [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งแต่
Synonym : due to, because of, oweing to

2. since [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งแต่
Synonym : as, because, inasmuch as, whereas

3. since [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : เนื่องจาก
Synonym : as, for, inasmuch as

4. since [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เมื่อหลายปีมาแล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง : เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา


The term since was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©