คำแปล sincerely แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sincerely อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sincerely แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sincerely [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างจริงใจ
Synonym : honestly

2. sincerely [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างแท้จริง
Synonym : truly, really
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างบริสุทธิ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sincerely mean?
The meaning of sincerely .
1. sincerely [adverb]
Definition : with sincerity
without pretense
Synonym : truly, unfeignedly
ตัวอย่างประโยค
She praised him sincerely for his victory.
Was unfeignedly glad to see his old teacher.
We are truly sorry for the inconvenience.

2. sincerely [adverb]
Definition : written formula for ending a letter
Synonym : sincerely yours


ETdict.com, Copyright ©