คำแปล sister แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sister อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sister แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sister [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้องสาวหรือพี่สาว
Synonym : stepsister, sibling, female sibling

2. sister [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แม่ชี
Synonym : nun, deaconess


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sister mean?
The meaning of sister .
1. sister [noun]
Definition : a female person who has the same parents as another person
Synonym : sis
ตัวอย่างประโยค
My sister married a musician.

2. sister [noun]
Definition : (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address)
ตัวอย่างประโยค
The Sisters taught her to love God.

3. sister [noun]
Definition : a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group
ตัวอย่างประโยค
None of her sisters would betray her.

4. sister [noun]
Definition : (slang) sometimes used as a term of address for attractive young women
Synonym : babe, baby


ETdict.com, Copyright ©