คำแปล slam แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ slam อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

slam แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. slam [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปิดดังปัง
Synonym : thump, fling
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง

2. slam [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปิดดังปัง
Synonym : thump, fling
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง

3. slam [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

4. slam [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงดังปัง
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงกระแทก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does slam mean?
The meaning of slam .
1. slam [noun]
Definition : winning all or all but one of the tricks in bridge
Synonym : sweep

2. slam [noun]
Definition : the noise made by the forceful impact of two objects

3. slam [noun]
Definition : a forceful impact that makes a loud noise

4. slam [noun]
Definition : an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect
Synonym : barb, dig, gibe, jibe, shaft, shot
ตัวอย่างประโยค
His parting shot was `drop dead'.
She threw shafts of sarcasm.
She takes a dig at me every chance she gets.

5. slam [verb]
Definition : close violently
Synonym : bang
ตัวอย่างประโยค
He slammed the door shut.

6. slam [verb]
Definition : strike violently
Synonym : bang
ตัวอย่างประโยค
Slam the ball.

7. slam [verb]
Definition : dance the slam dance
Synonym : mosh, slam dance, thrash

8. slam [verb]
Definition : throw violently
Synonym : flap down
ตัวอย่างประโยค
He slammed the book on the table.


ETdict.com, Copyright ©