คำแปล sling แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sling อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sling แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ

2. sling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สายสะพายปืน

3. sling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห่วงเชือก สายหนัง หรือโซ่สำหรับดึงรั้งของหนัก

4. sling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ)
Synonym : beany, slingshot
คำที่เกี่ยวข้อง : ห่วงหนังสติ๊ก

5. sling [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ปา, ฟาด

6. sling [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คล้อง
Synonym : hoist, raise, weight
คำที่เกี่ยวข้อง : แขวน, ห้อย, โยง

7. sling [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหล้าผสมน้ำแข็ง น้ำตาลและมะนาว
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องดื่มค็อกเทล, เหล้าค็อกเทล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sling mean?
The meaning of sling .
1. sling [noun]
Definition : a highball with liquor and water with sugar and lemon or lime juice

2. sling [noun]
Definition : a plaything consisting of a Y-shaped stick with elastic between the arms
used to propel small stones
Synonym : catapult, slingshot

3. sling [noun]
Definition : a shoe that has a strap that wraps around the heel
Synonym : slingback

4. sling [noun]
Definition : a simple weapon consisting of a looped strap in which a projectile is whirled and then released

5. sling [noun]
Definition : bandage to support an injured forearm
consisting of a wide triangular piece of cloth hanging from around the neck
Synonym : scarf bandage, triangular bandage

6. sling [verb]
Definition : hurl as if with a sling
Synonym : catapult

7. sling [verb]
Definition : hang loosely or freely
let swing

8. sling [verb]
Definition : move with a sling
ตัวอย่างประโยค
Sling the cargo onto the ship.

9. sling [verb]
Definition : hold or carry in a sling
ตัวอย่างประโยค
He cannot button his shirt with his slinged arm.


ETdict.com, Copyright ©