คำแปล slut แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ slut อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

slut แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. slut [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้หญิงขี้เกียจ (คำหยาบ)
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้หญิงไม่เรียบร้อย

2. slut [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โสเภณี (คำหยาบ)
Synonym : whore
คำที่เกี่ยวข้อง : หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does slut mean?
The meaning of slut .
1. slut [noun]
Definition : a dirty untidy woman
Synonym : slattern, slovenly woman, trollop

2. slut [noun]
Definition : a woman adulterer
Synonym : adulteress, fornicatress, hussy, jade, loose woman, strumpet, trollop


ETdict.com, Copyright ©