คำแปล smock แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ smock อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

smock แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. smock [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสื้อคลุมหลวมๆ
Synonym : coverall, frock
คำที่เกี่ยวข้อง : เสื้อหลวมๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does smock mean?
The meaning of smock .
1. smock [noun]
Definition : a loose coverall (coat or frock) reaching down to the ankles
Synonym : dust coat, duster, gabardine, gaberdine

2. smock [verb]
Definition : embellish by sewing in straight lines crossing each other diagonally
ตัวอย่างประโยค
The folk dancers wore smocked shirts.


ETdict.com, Copyright ©