คำแปล social science แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ social science อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

social science แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. social science [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สังคมศาสตร์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does social science mean?
The meaning of social science .
1. social science [noun]
Definition : the branch of science that studies society and the relationships of individual within a society


ETdict.com, Copyright ©