คำแปล sociocultural แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sociocultural อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sociocultural แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term sociocultural was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sociocultural mean?
The meaning of sociocultural .
1. sociocultural [adjective]
Definition : relating to both social and cultural matters


ETdict.com, Copyright ©