คำแปล solution แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ solution อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

solution แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. solution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธีแก้ปัญหา
Synonym : explication, resolution, clarification
คำที่เกี่ยวข้อง : คำตอบ, คำอธิบาย

2. solution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สารละลาย
Synonym : suspension, solvent


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does solution mean?
The meaning of solution .
1. solution [noun]
Definition : a homogeneous mixture of two or more substances
frequently (but not necessarily) a liquid solution
ตัวอย่างประโยค
He used a solution of peroxide and water.

2. solution [noun]
Definition : a statement that solves a problem or explains how to solve the problem
Synonym : answer, resolution, result, solvent
ตัวอย่างประโยค
They were trying to find a peaceful solution.
The answers were in the back of the book.
He computed the result to four decimal places.

3. solution [noun]
Definition : a method for solving a problem
ตัวอย่างประโยค
The easy solution is to look it up in the handbook.

4. solution [noun]
Definition : the set of values that give a true statement when substituted into an equation
Synonym : root

5. solution [noun]
Definition : the successful action of solving a problem
ตัวอย่างประโยค
The solution took three hours.


ETdict.com, Copyright ©