คำแปล spanish r แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spanish r อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spanish r แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term spanish r was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spanish r mean?
The meaning of spanish r .
1. spanish cedar [noun]
Definition : tropical American tree yielding fragrant wood used especially for boxes
Synonym : cedrela odorata, spanish cedar, spanish cedar tree

2. spanish civil war [noun]
Definition : civil war in Spain in which Franco succeeded in overthrowing the republican government
during the war Spain became a battleground for fascists and socialists from all countries
1936-1939
Synonym : spanish civil war

3. spanish dagger [noun]
Definition : yucca of southeastern United States similar to the Spanish bayonets but with shorter trunk and smoother leaves
Synonym : spanish dagger, yucca gloriosa

4. spanish dagger [noun]
Definition : arborescent yucca of southwestern United States and northern Mexico with sword-shaped leaves and white flowers
Synonym : spanish dagger, yucca carnerosana

5. spanish pointer [noun]
Definition : a strong slender smooth-haired dog of Spanish origin having a white coat with brown or black patches
scents out and points to game
Synonym : pointer, spanish pointer

6. spanish war [noun]
Definition : a war between the United States and Spain in 1898
Synonym : spanish-american war, spanish war

7. spanish-american war [noun]
Definition : a war between the United States and Spain in 1898
Synonym : spanish-american war, spanish war


ETdict.com, Copyright ©