คำแปล spooky แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spooky อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spooky แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. spooky [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่ากลัว
Synonym : ominous, weird, scary


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spooky mean?
The meaning of spooky .
1. spooky [adjective]
Definition : unpredictably excitable (especially of horses)
Synonym : flighty, nervous, skittish


ETdict.com, Copyright ©