คำแปล stable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มั่นคง
Synonym : constant, firm, steady
Antonym : unstable
คำที่เกี่ยวข้อง : แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง

2. stable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คงรูป
Synonym : fixed, permanent
คำที่เกี่ยวข้อง : อยู่ตัว, คงตัว

3. stable [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คอกม้า
Synonym : corral, pen, shelter
คำที่เกี่ยวข้อง : โรงม้า

4. stable [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำเข้าคอก
Synonym : corral, pen
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่ในคอก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stable mean?
The meaning of stable .
1. stable [noun]
Definition : a farm building for housing horses or other livestock
Synonym : horse barn, stalls

2. stable [verb]
Definition : shelter in a stable
ตัวอย่างประโยค
Stable horses.

3. stable [adjective]
Definition : resistant to change of position or condition
ตัวอย่างประโยค
A stable ladder.
A stable peace.
A stable relationship.
Stable prices.

4. stable [adjective]
Definition : firm and dependable
subject to little fluctuation
ตัวอย่างประโยค
The economy is stable.

5. stable [adjective]
Definition : not taking part readily in chemical change

6. stable [adjective]
Definition : maintaining equilibrium

7. stable [adjective]
Definition : showing little if any change
Synonym : static, unchanging
ตัวอย่างประโยค
A static population.


ETdict.com, Copyright ©