คำแปล stamina แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stamina อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stamina แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

stamina (noun) : stamen
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stamina [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความแข็งแรง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stamina mean?
The meaning of stamina .
1. stamina [noun]
Definition : enduring strength and energy
Synonym : staying power, toughness


ETdict.com, Copyright ©