คำแปล step forward แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ step forward อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

step forward แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. step forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ก้าวไปข้างหน้า
Synonym : come forward, go forward


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does step forward mean?
The meaning of step forward .
1. step forward [verb]
Definition : make oneself visible
take action
Synonym : come forward, come out, come to the fore, step to the fore, step up
ตัวอย่างประโยค
Young people should step to the fore and help their peers.


ETdict.com, Copyright ©