คำแปล stigma แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stigma อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stigma แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stigma [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยด่าง
คำที่เกี่ยวข้อง : มลทิน, รอยแผล, ความอัปยศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stigma mean?
The meaning of stigma .
1. stigma [noun]
Definition : the apical end of the style where deposited pollen enters the pistil

2. stigma [noun]
Definition : a symbol of disgrace or infamy
Synonym : brand, mark, stain
ตัวอย่างประโยค
And the Lord set a mark upon Cain.

3. stigma [noun]
Definition : an external tracheal aperture in a terrestrial arthropod

4. stigma [noun]
Definition : a skin lesion that is a diagnostic sign of some disease


ETdict.com, Copyright ©