คำแปล storey แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ storey อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

storey แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. storey [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชั้นของตึกหรืออาคาร
Synonym : floor, level, story


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does storey mean?
The meaning of storey .
1. storey [noun]
Definition : a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale
Synonym : floor, level, story
ตัวอย่างประโยค
What level is the office on?.


ETdict.com, Copyright ©