คำแปล street แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ street อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

street แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. street [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ถนน
Synonym : avenue, lane, road
คำที่เกี่ยวข้อง : ถนนหนทาง

2. street [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตึกอาคารตามถนน

3. street [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน

4. street [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ใกล้ถนน
คำที่เกี่ยวข้อง : บนถนน, ของถนน, ในถนน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does street mean?
The meaning of street .
1. street [noun]
Definition : a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined with buildings
ตัวอย่างประโยค
They walked the streets of the small town.
He lives on Nassau Street.

2. street [noun]
Definition : the part of a thoroughfare between the sidewalks
the part of the thoroughfare on which vehicles travel
ตัวอย่างประโยค
Be careful crossing the street.

3. street [noun]
Definition : the streets of a city viewed as a depressed environment in which there is poverty and crime and prostitution and dereliction
ตัวอย่างประโยค
She tried to keep her children off the street.

4. street [noun]
Definition : a situation offering opportunities
ตัวอย่างประโยค
He worked both sides of the street.
Cooperation is a two-way street.

5. street [noun]
Definition : people living or working on the same street
ตัวอย่างประโยค
The whole street protested the absence of street lights.


ETdict.com, Copyright ©