คำแปล studio แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ studio อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

studio แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. studio [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์
Synonym : broadcasting room, radio station

2. studio [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องชุดขนาดเล็ก
Synonym : apartment, room

3. studio [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โรงถ่ายทำภาพยนตร์
Synonym : movie studio
คำที่เกี่ยวข้อง : บริษัทภาพยนตร์

4. studio [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น
Synonym : atelier, workshop

5. studio [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โรงเรียนสอนเต้นรำ
Synonym : dance school


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does studio mean?
The meaning of studio .
1. studio [noun]
Definition : workplace for the teaching or practice of an art
ตัวอย่างประโยค
She ran a dance studio.
The music department provided studios for their students.
You don't need a studio to make a passport photograph.

2. studio [noun]
Definition : an apartment with a living space and a bathroom and a small kitchen
Synonym : studio apartment

3. studio [noun]
Definition : workplace consisting of a room or building where movies or television shows or radio programs are produced and recorded


ETdict.com, Copyright ©