คำแปล subordinate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ subordinate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

subordinate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. subordinate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ใต้บังคับบัญชา
Synonym : inferior, junior
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นรอง, ต่ำกว่า

2. subordinate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สำคัญน้อยกว่า
Synonym : lower, minor

3. subordinate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นส่วนขยาย (ไวยากรณ์)
Synonym : subsidiary
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นส่วนเสริม

4. subordinate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ใต้บังคับบัญชา
Synonym : assistant, inferior, junior
คำที่เกี่ยวข้อง : ลูกน้อง

5. subordinate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้อยู่ในตำแหน่งรอง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does subordinate mean?
The meaning of subordinate .
1. subordinate [noun]
Definition : an assistant subject to the authority or control of another
Synonym : foot soldier, subsidiary, underling

2. subordinate [noun]
Definition : a word that is more specific than a given word
Synonym : hyponym, subordinate word

3. subordinate [verb]
Definition : rank or order as less important or consider of less value
ตัวอย่างประโยค
Art is sometimes subordinated to Science in these schools.

4. subordinate [verb]
Definition : make subordinate, dependent, or subservient
Synonym : subdue
ตัวอย่างประโยค
Our wishes have to be subordinated to that of our ruler.

5. subordinate [adjective]
Definition : lower in rank or importance
Synonym : low-level

6. subordinate [adjective]
Definition : subject or submissive to authority or the control of another
ตัวอย่างประโยค
A subordinate kingdom.

7. subordinate [adjective]
Definition : (of a clause) unable to stand alone syntactically as a complete sentence
Synonym : dependent
ตัวอย่างประโยค
A subordinate (or dependent) clause functions as a noun or adjective or adverb within a sentence.


ETdict.com, Copyright ©