คำแปล sunset แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sunset อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sunset แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sunset [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พระอาทิตย์ตก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sunset mean?
The meaning of sunset .
1. sunset [noun]
Definition : the time in the evening at which the sun begins to fall below the horizon
Synonym : sundown

2. sunset [noun]
Definition : atmospheric phenomena accompanying the daily disappearance of the sun

3. sunset [noun]
Definition : the daily event of the sun sinking below the horizon

4. sunset [adjective]
Definition : of a declining industry or technology
ตัวอย่างประโยค
Sunset industries.

5. sunset [adjective]
Definition : providing for termination
ตัวอย่างประโยค
A program with a sunset provision.


ETdict.com, Copyright ©