คำแปล superlative แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ superlative อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

superlative แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. superlative [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด
Synonym : best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
คำที่เกี่ยวข้อง : สูงสุด, สุดยอด

2. superlative [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
Synonym : comparative

3. superlative [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

4. superlative [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้อยู่สูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด

5. superlative [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขั้นสูงสุด
Synonym : acme, height, peak
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดับสุดยอด, ระดับสูงสุด, ขั้นดีเลิศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does superlative mean?
The meaning of superlative .
1. superlative [noun]
Definition : an exaggerated expression (usually of praise)
ตัวอย่างประโยค
The critics lavished superlatives on it.

2. superlative [noun]
Definition : the highest level or degree attainable
the highest stage of development
Synonym : acme, elevation, height, meridian, peak, pinnacle, summit, tiptop, top
ตัวอย่างประโยค
His landscapes were deemed the acme of beauty.
The artist's gifts are at their acme.
At the height of her career.
The peak of perfection.
Summer was at its peak.
...catapulted Einstein to the pinnacle of fame.
The summit of his ambition.
So many highest superlatives achieved by man.
At the top of his profession.

3. superlative [noun]
Definition : the superlative form of an adjective or adverb
Synonym : superlative degree
ตัวอย่างประโยค
`fastest' is the superlative of the adjective `fast'.
`least famous' is the superlative degree of the adjective `famous'.
`most surely' is the superlative of the adverb `surely'.

4. superlative [adjective]
Definition : highest in quality
Synonym : greatest, sterling


ETdict.com, Copyright ©