คำแปล superlative degree แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ superlative degree อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

superlative degree แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term superlative degree was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.

superlative degree คือ
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does superlative degree mean?
The meaning of superlative degree .
1. superlative degree [noun]
Definition : the superlative form of an adjective or adverb
Synonym : superlative
ตัวอย่างประโยค
`fastest' is the superlative of the adjective `fast'.
`least famous' is the superlative degree of the adjective `famous'.
`most surely' is the superlative of the adverb `surely'.


ETdict.com, Copyright ©