คำแปล surgery แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ surgery อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

surgery แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. surgery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศัลยกรรม
Synonym : surgical operation
คำที่เกี่ยวข้อง : การผ่าตัด

2. surgery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ศัลยศาสตร์
คำที่เกี่ยวข้อง : วิชาศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัด

3. surgery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องผ่าตัด
Synonym : operating room
คำที่เกี่ยวข้อง : ห้องทำศัลยกรรม

4. surgery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องแพทย์
Synonym : doctor's office


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does surgery mean?
The meaning of surgery .
1. surgery [noun]
Definition : the branch of medical science that treats disease or injury by operative procedures
ตัวอย่างประโยค
He is professor of surgery at the Harvard Medical School.

2. surgery [noun]
Definition : a room where a doctor or dentist can be consulted
ตัวอย่างประโยค
He read the warning in the doctor's surgery.

3. surgery [noun]
Definition : a room in a hospital equipped for the performance of surgical operations
Synonym : operating room, operating theater, operating theatre, or
ตัวอย่างประโยค
Great care is taken to keep the operating rooms aseptic.

4. surgery [noun]
Definition : a medical procedure involving an incision with instruments
performed to repair damage or arrest disease in a living body
Synonym : operation, surgical operation, surgical procedure, surgical process
ตัวอย่างประโยค
They will schedule the operation as soon as an operating room is available.
He died while undergoing surgery.


ETdict.com, Copyright ©