คำแปล surname แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ surname อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

surname แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. surname [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นามสกุล
Synonym : family name, last name, patronymic
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสกุล, แซ่

2. surname [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วลีหรือฉายาต่อท้ายชื่อ (คำโบราณ)
Synonym : epithet

3. surname [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งชื่อสกุล
Synonym : give a surname
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ชื่อสกุล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does surname mean?
The meaning of surname .
1. surname [noun]
Definition : the name used to identify the members of a family (as distinguished from each member's given name)
Synonym : cognomen, family name, last name


ETdict.com, Copyright ©