คำแปล surreal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ surreal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

surreal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. surreal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง
Synonym : surrealistic

2. surreal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหมือนฝัน
Synonym : dreamlike, fantastic
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง

3. surreal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะแบบลัทธิที่อยู่เหนือความจริง
Synonym : surrealism


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does surreal mean?
The meaning of surreal .
1. surreal [adjective]
Definition : characterized by fantastic imagery and incongruous juxtapositions
Synonym : phantasmagoric, phantasmagorical, surrealistic
ตัวอย่างประโยค
A great concourse of phantasmagoric shadows.
The incongruous imagery in surreal art and literature.

2. surreal [adjective]
Definition : resembling a dream
Synonym : dreamlike
ตัวอย่างประโยค
Night invested the lake with a dreamlike quality.
As irrational and surreal as a dream.


ETdict.com, Copyright ©