คำแปล surrender แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ surrender อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

surrender แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. surrender [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมแพ้
Synonym : capitulate, give in, yield
คำที่เกี่ยวข้อง : จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้

2. surrender [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สละ
Synonym : abandon, give up, relinquish
คำที่เกี่ยวข้อง : ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก

3. surrender [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การยอมแพ้
Synonym : submission, capitulation
คำที่เกี่ยวข้อง : การยอมจำนน

4. surrender [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การยอมปล่อย
Synonym : relinquishment, abandonment
คำที่เกี่ยวข้อง : การสละ, การละทิ้ง

5. surrender [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การส่งมอบตัว
Synonym : delivery into legal custody
คำที่เกี่ยวข้อง : การส่งตัวผู้ร้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does surrender mean?
The meaning of surrender .
1. surrender [noun]
Definition : acceptance of despair
Synonym : resignation

2. surrender [noun]
Definition : a verbal act of admitting defeat
Synonym : giving up, yielding

3. surrender [noun]
Definition : the delivery of a principal into lawful custody

4. surrender [noun]
Definition : the act of surrendering (usually under agreed conditions)
Synonym : capitulation, fall
ตัวอย่างประโยค
They were protected until the capitulation of the fort.

5. surrender [verb]
Definition : give up or agree to forgo to the power or possession of another
Synonym : give up
ตัวอย่างประโยค
The last Taleban fighters finally surrendered.

6. surrender [verb]
Definition : relinquish possession or control over
Synonym : cede, deliver, give up
ตัวอย่างประโยค
The squatters had to surrender the building after the police moved in.


ETdict.com, Copyright ©