คำแปล swan แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ swan อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

swan แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. swan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หงส์

2. swan [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เที่ยวเตร่ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : wander, roam
คำที่เกี่ยวข้อง : เตร็ดเตร่, พเนจร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does swan mean?
The meaning of swan .
1. swan [noun]
Definition : stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult

2. swan [verb]
Definition : to declare or affirm solemnly and formally as true
Synonym : affirm, assert, aver, avow, swear, verify
ตัวอย่างประโยค
Before God I swear I am innocent.

3. swan [verb]
Definition : move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment
Synonym : cast, drift, ramble, range, roam, roll, rove, stray, tramp, vagabond, wander
ตัวอย่างประโยค
The gypsies roamed the woods.
Roving vagabonds.
The wandering Jew.
The cattle roam across the prairie.
The laborers drift from one town to the next.
They rolled from town to town.

4. swan [verb]
Definition : sweep majestically
ตัวอย่างประโยค
Airplanes were swanning over the mountains.


ETdict.com, Copyright ©