คำแปล swift แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ swift อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

swift แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. swift [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฉับพลัน
Synonym : prompt, sudden
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉับไว, ทันที

2. swift [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ว่องไว
Synonym : quick, fast, speedy, rapid
คำที่เกี่ยวข้อง : คล่องแคล่ว, รวดเร็ว

3. swift [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างรวดเร็ว
Synonym : quickly, suddenly, rapidly
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างทันควัน

4. swift [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น

5. swift [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จิ้งจก
Synonym : lizard
คำที่เกี่ยวข้อง : จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

6. swift [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระสวยด้าย
Synonym : reel, cylinder
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกรอ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does swift mean?
The meaning of swift .
1. swift [noun]
Definition : United States meat-packer who began the use of refrigerated railroad cars (1839-1903)
Synonym : gustavus franklin swift

2. swift [noun]
Definition : an English satirist born in Ireland (1667-1745)
Synonym : dean swift, jonathan swift

3. swift [noun]
Definition : a small bird that resembles a swallow and is noted for its rapid flight

4. swift [noun]
Definition : common western lizard
seen on logs or rocks
Synonym : blue-belly, sceloporus occidentalis, western fence lizard

5. swift [adjective]
Definition : moving very fast
Synonym : fleet
ตัวอย่างประโยค
Fleet of foot.
The fleet scurrying of squirrels.
A swift current.
Swift flight of an arrow.
A swift runner.


ETdict.com, Copyright ©