คำแปล sword แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sword อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sword แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sword [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ดาบ
Synonym : saber, epee
คำที่เกี่ยวข้อง : กระบี่, มีดยาว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sword mean?
The meaning of sword .
1. sword [noun]
Definition : a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard
Synonym : blade, brand, steel


ETdict.com, Copyright ©