คำแปล sylvian fissure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sylvian fissure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sylvian fissure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term sylvian fissure was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sylvian fissure mean?
The meaning of sylvian fissure .
1. sylvian fissure [noun]
Definition : the deepest and most prominent of the cortical fissures
separates the frontal lobes and temporal lobes in both hemispheres
Synonym : fissure of sylvius, lateral cerebral sulcus, sulcus lateralis cerebri


ETdict.com, Copyright ©