คำแปล sync แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sync อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sync แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term sync was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sync mean?
The meaning of sync .
1. sync [verb]
Definition : make synchronous and adjust in time or manner
Synonym : synchronise, synchronize
ตัวอย่างประโยค
Let's synchronize our efforts.


ETdict.com, Copyright ©