คำแปล synergy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ synergy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

synergy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. synergy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำงานร่วมกัน
Synonym : cooperation
คำที่เกี่ยวข้อง : การประสานกำลังกัน

2. synergy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน
Synonym : concurrence, interaction


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does synergy mean?
The meaning of synergy .
1. synergy [noun]
Definition : the working together of two things (muscles or drugs for example) to produce an effect greater than the sum of their individual effects
Synonym : synergism


ETdict.com, Copyright ©