คำแปล synonym แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ synonym อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

synonym แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. synonym [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำพ้องความหมาย
Synonym : analogue, metonym


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does synonym mean?
The meaning of synonym .
1. synonym [noun]
Definition : two words that can be interchanged in a context are said to be synonymous relative to that context
Synonym : equivalent word


ETdict.com, Copyright ©