คำแปล syrup แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ syrup อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

syrup แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. syrup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำเชื่อม
Synonym : treacle, sorghum
คำที่เกี่ยวข้อง : น้ำหวาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does syrup mean?
The meaning of syrup .
1. syrup [noun]
Definition : a thick sweet sticky liquid
Synonym : sirup


ETdict.com, Copyright ©