คำแปล tab แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tab อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tab แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tab [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : เม็ด

2. tab [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : บุหรี่

3. tab [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง
Synonym : handhold, strip, flap

4. tab [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฉลาก
Synonym : tag, label
คำที่เกี่ยวข้อง : แถบ, ป้าย

5. tab [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ราคา
Synonym : check, cost, price, bill
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่าใช้จ่าย

6. tab [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์

7. tab [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เม็ด (ใช้กับยาเสพย์ติด)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tab mean?
The meaning of tab .
1. tab [noun]
Definition : the bill in a restaurant
Synonym : check, chit
ตัวอย่างประโยค
He asked the waiter for the check.

2. tab [noun]
Definition : sensationalist journalism
Synonym : tabloid, yellow journalism

3. tab [noun]
Definition : the key on a typewriter or a word processor that causes a tabulation
Synonym : tab key

4. tab [noun]
Definition : a short strip of material attached to or projecting from something in order to facilitate opening or identifying or handling it
ตัวอย่างประโยค
Pull the tab to open the can.
Files with a red tab will be stored separately.
The collar has a tab with a button hole.
The filing cards were organized by cards having indexed tabs.

5. tab [noun]
Definition : a dose of medicine in the form of a small pellet
Synonym : lozenge, pill, tablet


ETdict.com, Copyright ©