คำแปล take care แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ take care อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

take care แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. take care [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง : ระมัดระวัง, ระแวดระวัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does take care mean?
The meaning of take care .
1. take care [verb]
Definition : be careful, prudent, or watchful
ตัวอย่างประโยค
Take care when you cross the street!.

2. take care [verb]
Definition : be in charge of or deal with
Synonym : mind
ตัวอย่างประโยค
She takes care of all the necessary arrangements.

3. take care [verb]
Definition : take charge of or deal with
Synonym : attend, look, see
ตัวอย่างประโยค
Could you see about lunch?.
I must attend to this matter.
She took care of this business.


ETdict.com, Copyright ©