คำแปล team แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ team อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

team แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. team [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน
Synonym : partners, troupe, company
คำที่เกี่ยวข้อง : คณะทำงาน

2. team [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ
คำที่เกี่ยวข้อง : สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ

3. team [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดทีม
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม

4. team [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดทีม
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม

5. team [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป
Synonym : pull, haul

6. team [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป
Synonym : pull, haul


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does team mean?
The meaning of team .
1. team [noun]
Definition : a cooperative unit (especially in sports)
Synonym : squad

2. team [noun]
Definition : two or more draft animals that work together to pull something

3. team [verb]
Definition : form a team
Synonym : team up
ตัวอย่างประโยค
We teamed up for this new project.


ETdict.com, Copyright ©